Jaarrekening

Wil je overzichtelijke jaarcijfers?

 

Door onze kennis en ervaring zijn wij als administratiekantoor goed in staat om jaarcijfers samen te stellen. Wij brengen een rapport uit, omdat jij als ondernemer zelf op een rij wilt hebben hoe jouw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid, maar wij kunnen ook tussentijdse cijfers voor jou samenstellen. Dit rapport kun je gebruiken om te verstrekken aan een financierder, zoals bank of andere leningverstrekker. 

jaarrekening

"Is jouw boekhouding stoffig? Maak een afspraak voor een frisse blik op de cijfers!"

In het jaarrapport komen de volgende zaken aan bod:

 • Berekening van het belastbare bedrag voor de inkomstenbelasting (winstaangifte voor ondernemers) of vennootschapsbelasting.
   
 • Een overzicht van de financiële positie.

 • Dit kan een berekening van het werkkapitaal zijn met de staat van herkomst en besteding der middelen.
   
 • Een overzicht van de balans met bezittingen (activa) en schulden (passiva) met een toelichting op de balans
   
 • De winst- en verliesrekening (resultatenrekening) met een toelichting daarop.
   
 • In de bijlagen ontvangt je desgewenst een overzicht van de bezittingen per vennoot, aandeelhouder of firmant, een overzicht van de materiële vaste activa en/of een overzicht van de boekingen in privé of rekening-courant directie.